Tilladelseshavers navn:
Foreningen Radio Nibenitten Bestyrelsen

Tilladelseshavers adresse:
Priorgade 8, 9240 Nibe

Tilladelseshavers kontaktoplysninger:
E-mail: bs@nibenitten.dk
Tlf: 98 35 32 22 i kontortiden (link)
Tlf: 93 91 35 32 udenfor kontortid

Stationens navn og frekvenser:
articles: logosmall.png

 

 

 

Programvirksomhed og sendetider:
Hvem er vi: Link til Lidt historie
Vores sendetider: Link til program oversigt

Tilsynsførende Radio- og tv-nævnet findes her:
http://slks.dk/medier/radio-og-tv-naevnet/

Vedtægtet Radio Nibenitten:
  Vedtægtet

Bestyrelsesmedlemmer:
Paw Pehrson               (Formand)

Ingvard Prägler           (Næstformand)
Ivan Jensen                (Kassere)
Jens Brix                    (Sekretær)
Jan Helmut Jørgensen

 Tilbage til forsiden